In verbondenheid groeien

Lichaamsgericht werk

Gezinspraktijk WijZijn sluit in de begeleiding aan bij de werking van onze biologie waarbij lichaam, brein en het aangaan van relaties het fundament zijn. Een kind leert zichzelf reguleren en kennen door de koesterende zorg van emotioneel beschikbare ouders. Een goed verlopen hechtingsproces is hierbij een belangrijke beschermende factor in het welzijn van een opgroeiend kind. Hersenen richten zich vanaf de geboorte op hechtingsrelaties. De band met de ouder(s) wordt voor het grootste gedeelte lijfelijk opgebouwd. Iedereen heeft aanraking nodig om te gedijen, te groeien en zich goed te voelen. Aanraking (op een respectvolle manier) helpt je om je veilig te voelen, om je verbonden te voelen en ze is noodzakelijk voor een goede werking van de netwerken in je hersenen. Aangename aanraking geeft een gevoel van veiligheid en vermindert stress. Voor de ontwikkeling van een jong kind is het daarom belangrijk dat ouders met hun kinderen al spelend sjouwen, rond rommelen, het kind dragen, wiegen en veel aanraken. Kinderen verkennen zo bewegend de wereld en raken door hun ouders spelenderwijs vertrouwd met hun eigen lichaam.

Werkwijzen

Gezin

Brain Blocks is een communicatie- en reflectie-interventie.

Brain Blocks


Brain Blocks is een communicatie- en reflectie-interventie. Het heeft als doel om de communicatie tussen het kind, de ouder(s) en de omgeving te herstellen.
Lees meer

Knderen ontwikkelen zich spelend en door hierbij aan te sluiten kunnen veranderingen teweeggebracht worden.

Safe & Sound protocol / Focus System Training


Dit zijn twee evidence-based methodes die ontwikkeld zijn vanuit de Polyvagaal theorie.
Lees meer

OKI-B is een lichaamsgerichte manier om de relatie spelenderwijs te herstellen/verstevigen.

OKI-B


OKI-B is een lichaamsgerichte manier om de relatie spelenderwijs te herstellen/verstevigen.
Lees meer

Knderen ontwikkelen zich spelend en door hierbij aan te sluiten kunnen veranderingen teweeggebracht worden.

Speltherapie


Kinderen ontwikkelen zich spelend en door hierbij aan te sluiten kunnen veranderingen teweeggebracht worden.
Lees meer

Een manier om samen te kijken naar de emotionele beschikbaarheid tussen ouder en kind.

EAS


Een manier om samen te kijken naar de emotionele beschikbaarheid tussen ouder en kind.
Lees meer

Sensomotorische oefeningen die het leerproces en de lichaamscoördinatie ondersteunen.

Bal-A-Vis X


Sensomotorische oefeningen die het leerproces en de lichaamscoördinatie ondersteunen.
Lees meer

Bewegingen, oefeningen en spelletjes die de ontwikkeling van een kind stimuleren.

Reflexintegratie


Bewegingen, oefeningen en spelletjes die de ontwikkeling van een kind stimuleren.
Lees meer

Bewegingsspelletjes waarbij ouder en kind samen plezier hebben en ondertussen de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt.

Bodymap


Bewegingsspelletjes waarbij ouder en kind samen plezier hebben en ondertussen de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt.
Lees meer

Professional

Op maat gemaakte training op het gebied van gezinspsychiatrie, oplossingsgericht werken, lichaamsgericht werken, hechting en trauma.

Training op maat


Op maat gemaakte training op het gebied van gezinspsychiatrie, oplossingsgericht werken, lichaamsgericht werken, hechting en trauma.
Lees meer

Teambegeleiding


Teambegeleiding vanuit een oplossinggerichte / systeemgerichte visie.
Lees meer

Transitiebegeleiding


Stilstaan met een team bij de menselijke kant van veranderingen binnen de afdeling of organisatie.
Lees meer

Door middel van reflecteren stilstaan bij je ontwikkeling als professional.

Supervisie


Door middel van reflecteren stilstaan bij je ontwikkeling als professional.
Lees meer


Gezinspraktijk WijZijn · KvK nr.: 64079767 · mirjam@wij-zijn.com